Pomoc

Obsługa serwisu jest bardzo prosta, użytkownik dobrze zaznajomiony z teorią badań internetowych jak i obsługą komputera powinien sobie dobrze radzić z obsługą serwisu, zaglądając do pomocy jednie przy bardziej zaawansowanych tematach. Serwis został podzielony na zakładki, które odpowiadają poszczególnym etapom tworzenia ankiety oraz dodatkowej zakładki służącej do zarządzania kontem w serwisie.
Każda zakładka udostępnia użytkownikowi szereg funkcji, co w całości tworzy zaawansowane narzędzie do tworzenia badań internetowych.