OCENA STANU I WARUNKÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI   
    Strona: 1 z 12  
OCENA STANU I WARUNKÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W CIESZYNIE
Szanowni Państwo,
Badanie ankietowe, do udziału w którym Państwa zapraszamy, jest elementem realizowanego przez nasze miasto projektu w ramach programu „Rozwój lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
Informacje uzyskane z badania pozwolą poznać Państwa plany rozwojowe oraz ocenę czynników warunkujących prowadzenie działalności gospodarczej, co pozwoli zidentyfikować obszary współpracy pomiędzy samorządem i biznesem.

Bardzo proszę o udzielenie możliwie dokładnych i przemyślanych odpowiedzi. Wypełnienie ankiety zajmuje około 10-15 minut. Ze swej strony zapewniam, że uzyskane informacje potraktujemy z należytą powagą i dołożymy wszelkich starań, aby w miarę możności uwzględnić je w naszych planach i działaniach.


Z wyrazami szacunku,

Gabriela Staszkiewicz
Burmistrz Miasta Cieszyna