WPŁYW COVID-19 NA SYTUACJĘ LOKALNYCH FIRM  
  Strona: 1 z 6  
Szanowni Państwo - przedsiębiorcy!

Miasto Tarnów aktywnie monitoruje sytuację w związku z koronawirusem (COVID-19) i dąży do minimalizowania skutków gospodarczych pandemii, dlatego zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w przygotowanej ankiecie, której celem jest uzyskanie wiedzy na temat wpływu epidemii koronawirusa na lokalną gospodarkę.
Za udzielenie odpowiedzi z góry bardzo dziękuję!

Z poważaniem
Roman Ciepiela
Prezydent Miasta Tarnowa