BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW  
    
Szanowni Państwo

zapraszamy do wypełnienia ankiety o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa "Krośnieński Obszar Funkcjonalny", który obejmuje gminy: Bobrowice, Bytnica, Dąbie, Gubin, Krosno Odrzańskie, Maszewo i miasto Gubin.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Wasze gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa. Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do poprawy warunków życia, powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.

Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi.
Administratorem Państwa danych osobowych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42, 61 -517 Poznań. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem e-mail: biuro@zmp.poznan.pl. Będziemy posługiwać się Państwa danymi osobowymi w celu realizacji projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus” w celu przeprowadzenia badania opinii na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO „prawnie uzasadniony interes” jakim jest wypełnienie obowiązków wynikających z umowy projektowej z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Państwu prawach znajduje się w naszej Polityce Prywatności.